Stem (kinderen)

Stem:

  • Is jouw kind al weken hees?
  • Is je kind al van kleins af aan hees?
  • Verergert de heesheid of valt de stem zelfs weg als je kind naar school, naar een feestje, naar de voetbaltraining of –wedstrijd is geweest?
  • Komt je kind zeer hees en met een lage stem thuis na een schoolreis of kamp?
  • Schreeuwt je kind als hij boos is of een woede aanval heeft met heesheid tot gevolg?
  • Verergert de heesheid als je kind heeft buiten heeft gespeeld of stemmetjes (na)doet?

Als je kind hees is, is er te veel of verkeerde spierspanning waardoor de keelspieren vernauwen en de stembanden niet genoeg ruimte hebben om te kunnen bewegen.

Er kunnen verschillende factoren een rol spelen, waardoor je kind hees is.
Een infectie, gehoorproblemen, stress, emoties of hij kan erfelijk belast zijn.

Je manier van ademen heeft invloed op de spierspanning in je keel.
Als je kind hees is, heeft hij waarschijnlijk een hoge, oppervlakkige ademing.
De adem voel je vooral bij je borst.

Als je een buikademing hebt, en je voelt beweging in je buik bij de in- en uitademing, kun je ontspannen en makkelijk spreken.

In 5-10 sessies leren jij en je kind hoe je ademt bij het spreken en hoe je kind zijn stem kan gebruiken als hij wil schreeuwen of stemmetjes wil doen.

Wil jij dat je kind zijn stem nog lang en gezond kan gebruiken?

Maak een afspraak