Lees- en spellingsproblemen

Lees- en spellingsproblemen /Auditieve verwerkingsproblemen / Werkgeheugen

Het leesproces begint al in de kleutergroepen; kinderen leren rijmen, woorden in stukjes verdelen, onthouden en nazeggen van woorden en zinnen  en spelen met letters. In groep 3 wordt verondersteld dat kinderen rond de kerst alle klanken en letters kennen. Ze kunnen eenvoudige teksten lezen en  woorden schrijven. Vanaf groep 4 komen er steeds meer regels voor spelling. De leesteksten woorden ingewikkelder en er wordt meer op het leestempo gelet.

Heeft je kind moeite met het hakken/plakken, het onthouden van opdrachtjes, het herkennen en onthouden van de letters? Komt het lezen niet goed op gang? Kan hij/zij de spellingsregels niet goed toepassen? Dan kunnen wij je daarbij helpen.

We bekijken eerst waar het misgaat en gaan dan samen kijken, eventueel ook in overleg met school, hoe we je de beste ondersteuning kunnen bieden.

Momenteel krijgen steeds meer kinderen te maken met achterstanden en/of problemen op school.

Taalproblemen, problemen met de auditieve verwerking, werkgeheugen problemen en/of lees- en spellingsproblemen zijn daarvan enkele voorbeelden.

In de praktijk zijn we gespecialiseerd om je te helpen bij werkgeheugen- en taalproblemen die ten grondslag kunnen liggen aan onder andere de lees- en spellingsproblemen.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.

Aanmelden voor behandeling