Voor wie?

Wij helpen je op weg om je doel te bereiken!

Taal

 • Praat je kind nog niet of zegt hij nog maar een paar woorden?
 • Komt jouw kind niet goed uit zijn woorden of vertelt hij onsamenhangend?
 • Maakt je kind kromme zinnen en heeft hij een kleine woordenschat?
 • Ben je vaak aan het raden wat je kind bedoeld?
 • Wordt je kind boos, omdat je hem niet begrijpt?
 • Heeft je kind problemen met taal op school?
 • Gaat je kind steeds vaker met tegenzin naar school?
 • Wil je je kind graag helpen, maar je weet niet hoe?

Als je je in bovenstaande herkent, dan heeft jouw kind mogelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft moeite met praten of het begrijpen van taal. De taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Het kan ook zijn dat er sprake is van een vertraagde taalontwikkeling, omdat je kind gehoorproblemen heeft of gehoorproblemen heeft gehad. Dan verloopt de taalontwikkeling normaal, maar heeft je kind meer tijd nodig om taal te leren.

Leren praten start bij de geboorte. Door al vroeg met je kind te praten krijgt hij een voorbeeld van hoe het moet. Je praat in eenvoudige woorden tegen je kind als hij in bad gaat, als je hem aankleed of hem in bed stopt.

Dus je kind leert taal in het contact met andere mensen. Een baby heeft het meest contact met zijn ouders. Jij bent als ouder de meest aangewezen persoon om je kind de taal te leren. Door taal te horen zal je kind rond een jaar woorden gaan imiteren.

Kinderen zijn uit zichzelf gemotiveerd om taal te imiteren en te leren.
Dus een belangrijke voorwaarde om taal te leren is met je kind te praten.
En om de taal te leren is het van belang dat je kind een goed gehoor heeft.

Hoe zou het zijn als je kind zich duidelijk kan maken en sneller begrepen wordt? Als hij daardoor meer gaat vertellen, het leuk vindt om zijn verhalen te delen èn met plezier naar school gaat?

Wij ondersteunen je bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Door middel van advies en oefeningen bieden we je handvatten waarmee je direct  aan de gang kunt.

Je zal daarmee de communicatie met je kind op gang brengen en je kind laten ervaren dat praten leuk is!

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.

Aanmelden voor behandeling

Spraak

 • Kan je kind bepaalde klanken niet zeggen?
 • Spreekt je kind woorden niet goed uit, bijv. omdat hij lettergrepen weg laat?
 • Kunnen anderen of misschien jij zelf je kind niet goed verstaan?
 • Vertaal jij steeds voor anderen wat je kind bedoeld?
 • Raakt je kind gefrustreerd als je hem niet verstaat?
 • Wil je kind niet meer praten, omdat hij toch niet wordt verstaan?

Herken je 1 of meer van de bovenstaande punten dan heeft je kind mogelijk een vertraagde spraakontwikkeling of een articulatiestoornis.

Articulatie betekent dat je klinkers en medeklinkers in woorden en zinnen maakt. Het uitspreken van klanken is een complex proces, waarbij zowel de taal als de motoriek een rol spelen.

Als je kind heeft bedacht wat hij wil vertellen, doet hij een beroep op zijn woordenschat. Daar liggen alle woorden die hij heeft geleerd opgeslagen.
Hierin heeft je kind ook opgeslagen hoe je het woord uitspreekt.
Als je kind het woord zegt, luistert hij hoe hij het heeft gezegd en of dat klopt met hoe hij het woord heeft opgeslagen.

Bij een vertraagde spraakontwikkeling of een articulatiestoornis kan het zijn dat je kind een woord goed heeft opgeslagen in zijn woordenschat maar er nog niet aan toe is om het woord goed te zeggen.
Of je kind heeft de woorden juist niet goed opgeslagen en heeft moeite om dat te veranderen.

Hoe zou het zijn als je kind zich goed verstaanbaar kan maken en sneller begrepen wordt?

Door middel van onderzoek en observatie geven we inzicht in de spraakontwikkeling van je kind. Spelenderwijs bieden we je kind oefeningen aan om doelgericht de uitspraak te verbeteren, zodat je kind plezier heeft in het spreken!

Als ouder doe je mee met de oefeningen en geven we je adviezen mee, zodat jij je kind kan helpen.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.

Aanmelden voor behandeling

 Lees- en spellingsproblemen /Auditieve verwerkingsproblemen / Werkgeheugen

Het leesproces begint al in de kleutergroepen; kinderen leren rijmen, woorden in stukjes verdelen, onthouden en nazeggen van woorden en zinnen  en spelen met letters. In groep 3 wordt verondersteld dat kinderen rond de kerst alle klanken en letters kennen. Ze kunnen eenvoudige teksten lezen en  woorden schrijven. Vanaf groep 4 komen er steeds meer regels voor spelling. De leesteksten woorden ingewikkelder en er wordt meer op het leestempo gelet.

Heeft je kind moeite met het hakken/plakken, het onthouden van opdrachtjes, het herkennen en onthouden van de letters? Komt het lezen niet goed op gang? Kan hij/zij de spellingsregels niet goed toepassen? Dan kunnen wij je daarbij helpen.

We bekijken eerst waar het misgaat en gaan dan samen kijken, eventueel ook in overleg met school, hoe we je de beste ondersteuning kunnen bieden.

Momenteel krijgen steeds meer kinderen te maken met achterstanden en/of problemen op school.

Taalproblemen, problemen met de auditieve verwerking, werkgeheugen problemen en/of lees- en spellingsproblemen zijn daarvan enkele voorbeelden.

In de praktijk zijn we gespecialiseerd om je te helpen bij werkgeheugen- en taalproblemen die ten grondslag kunnen liggen aan onder andere de lees- en spellingsproblemen.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.

Aanmelden voor behandeling

Stem (volwassenen)

 • Spreek je veel en ben je aan het eind van de dag hees?
 • Heb je aan het eind van de dag geen zin meer om te spreken?
 • Heeft je stem een dag of een paar dagen rust nodig, voordat deze weer hersteld?
 • Wordt je stem helemaal niet meer helder?
 • Doet praten pijn of is praten vermoeiend?
 • Heb je voortdurend keelpijn?
 • Kun je je werk niet goed uitvoeren, omdat je stemproblemen hebt en vraag je je collega’s of zij die taak waarbij je moet spreken op zich willen nemen?
 • Zing je graag, maar wordt je stem hees als je langere tijd achter elkaar zingt?
 • Drink je water of neem je een snoepje om je keel te verzachten tijdens het zingen?
 • Kun je de hoge of lage tonen niet meer zingen?

Grote kans dat je je stem verkeerd gebruikt, tijdens het spreken en/of zingen.

Als je je stem niet goed gebruikt, is er te veel of verkeerde spierspanning waardoor je keelspieren vernauwen en je stembanden niet genoeg ruimte hebben om te kunnen bewegen.

Dat je te veel of verkeerde spierspanning hebt kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld stress, emoties, irritatie (bijvoorbeeld door roken) of een infectie.

Ook je manier van ademen heeft invloed op de spierspanning in je keel.
Als je keel- of stemklachten hebt, heb je waarschijnlijk een hoge, oppervlakkige ademing. Je voelt je adem vooral bij je borst.

Als je een buikademing hebt, en je voelt beweging in je buik bij de in- en uitademing, kun je ontspannen en makkelijk spreken of zingen.

In een aantal sessies kan je leren hoe je ademt bij het spreken of zingen. Daarnaast kunnen we werken aan je stemtechniek.

Het doel is bereikt als jij je stem de hele dag kan gebruiken zoals jij dat wil!

Wil jij met spreken of zingen aan de slag?

Maak een afspraak

Stem (kinderen)

 • Is jouw kind al weken hees?
 • Is je kind al van kleins af aan hees?
 • Verergert de heesheid of valt de stem zelfs weg als je kind naar school, naar een feestje, naar de voetbaltraining of –wedstrijd is geweest?
 • Komt je kind zeer hees en met een lage stem thuis na een schoolreis of kamp?
 • Schreeuwt je kind als hij boos is of een woede aanval heeft met heesheid tot gevolg?
 • Verergert de heesheid als je kind heeft buiten heeft gespeeld of stemmetjes (na)doet?

Als je kind hees is, is er te veel of verkeerde spierspanning waardoor de keelspieren vernauwen en de stembanden niet genoeg ruimte hebben om te kunnen bewegen.

Er kunnen verschillende factoren een rol spelen, waardoor je kind hees is.
Een infectie, gehoorproblemen, stress, emoties of hij kan erfelijk belast zijn.

Je manier van ademen heeft invloed op de spierspanning in je keel.
Als je kind hees is, heeft hij waarschijnlijk een hoge, oppervlakkige ademing.
De adem voel je vooral bij je borst.

Als je een buikademing hebt, en je voelt beweging in je buik bij de in- en uitademing, kun je ontspannen en makkelijk spreken.

In 5-10 sessies leren jij en je kind hoe je ademt bij het spreken en hoe je kind zijn stem kan gebruiken als hij wil schreeuwen of stemmetjes wil doen.

Wil jij dat je kind zijn stem nog lang en gezond kan gebruiken?

Maak een afspraak

Adem

 • Ben je vaak benauwd, heb je het gevoel dat je te weinig adem krijgt?
 • Heb je het gevoel dat je de zinnen eruit moet persen als je in gesprek bent?
 • Heb je last van Hyperventilatie, Astma en/of COPD?
 • Heb je COVID gehad en ervaar je nog ademproblemen?
 • Heb je ademklachten die misschien stress gerelateerd zijn?
 • Ervaar je ademproblemen bij het zingen?
 • Ervaar je ademproblemen bij lichamelijke inspanning zoals wandelen, fietsen, sporten?

Je hebt waarschijnlijk een hoge, oppervlakkige ademing. Je voelt je adem vooral bij je borst waardoor je te weinig lucht in je longen krijgt.

Een buikademing is de meest ontspannen manier van ademen.

Als je een buikademing hebt, voel je beweging in je buik bij de in- en uitademing. Je krijgt meer lucht en je lichaam voelt meer ontspannen.

Hoe zou het zijn als je makkelijker kunt ademen en daardoor het spreken en/of activiteiten beter kunt volhouden?

In een aantal sessies leer je ademen met een lage buikademing. Je leert dit toe te passen in de dagelijkse situaties.

Wil je met je adem aan de slag?

Maak een afspraak

Slikken

 • Verslik je je vaak?
 • Durf je bepaalde dingen niet meer te eten uit angst je te verslikken?
 • Wil  je niet meer in gezelschap of in een restaurant eten of te drinken?
 • Stuurt de orthodontist je door omdat je tong tegen je tanden duwt tijdens het slikken?

Slikproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. We kijken samen naar de mogelijke oorzaak van je probleem

Als je tong de verkeerde slikbeweging maakt is de kans op verslikken groter.      In dat geval kunnen wij je helpen om een goede slikbeweging aan te leren.

Ligt de oorzaak op een ander vlak, dan verwijzen we je terug naar de huisarts omdat een uitgebreider slikonderzoek nodig is.

Wil je kijken of wij je met het slikken kunnen helpen?

Maak een afspraak