Hoe werken wij?

Na aanmelding komt u voor onderzoek en/of behandeling.
U dient hiervoor een verwijzing en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Na het onderzoek wordt het behandelplan met u besproken. De tijdsduur van de behandeling kan sterk variëren. Doorgaans duurt een behandeling 30 minuten per keer met een behandelfrequentie van één keer per week. Hiernaast wordt tijd ingeruimd voor multidisciplinair overleg met bijv. school, arts of een andere hulpverlener.

Verder verwachten we van u dat er thuis ook dagelijks geoefend wordt.

Bij beëindiging van de therapie (of indien noodzakelijk tussentijds) wordt verslag gedaan aan de verwijzer.

Aan het einde van de therapie wordt de cliënt of de ouders- gevraagd mee te doen aan een patientervaringsonderzoek.

Met uw toestemming geven wij uw e-mailadres door aan het onderzoeksbureau Mediquest.
Zij sturen u een digitale vragenlijst.